Servis a kalibrace

Servisní středisko

Servisní středisko MICRONIX, spol. s r. o. poskytuje záruční i pozáruční opravy prodávaných měřicích přístrojů a bezpečnostních systémů. Jmenovitě zajištujeme servis těchto značek přístrojů: Amprobe, Appa, Beha, CEM, Comet, C-Logic, Diametral, Escort, Fluke, GoodWill Instek, Greisinger, Chauvin Arnoux, Illko, KPS, Lutron, Mastech, Megger, Metex, Metra, Metrel, Motech, NF, Prova, Rigol, Rohde&Schwarz, Siglent, Statron, Summit, Tektronix, Teledyne Flir.

Dále jsme certifikovaným servisním partnerem společnosti KACO new energy GmbH.

Zajišťujeme opravy a servis centrálních a decentrálních invertorů tohoto výrobce. Jedná se především o modelové řady:

 • Kaco Powaror XP series (XP100, XP200, XP350…)
 • Kaco Powador xi series (25000xi, 30000xi, 33000xi …)
 • Kaco Powador TL3 series ( 6.0TL3 – 20.0TL3, 30.0TL3 – 39.0TL3, 60.0TL3)

Kontakt:

Servis - Jan Ševčík
Tel.: 225 282 717
E-mail: servis@micronix.cz


Kalibrace - Lukáš Hrabý
Tel.: 225 282 736
E-mail: kalibrace@micronix.cz

 

MICRONIX, spol. s r. o.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4

 

 

Kalibrační laboratoř

MICRONIX, spol. s r. o. poskytuje odborné služby v oboru metrologie, který má významný vliv na jakost výroby a služeb. Nabízíme především kalibrace měřicích přístrojů v kalibrační laboratoři. Všechny etalony jsou přímo navázány na Český metrologický institut podle zákona o metrologii. Samotné kalibrace provádíme ve vlastní klimatizované laboratoři.

Nabízíme:

 • Justování a opakovanou kalibraci u měřících přístrojů, které to umožňují.
 • Označení měřidla štítkem s datem provedení kalibrace, s číslem kalibračního listu. Pokud nám to písemně zadáte v objednávce, uvedeme i dobu platnosti kalibrace podle vašeho vnitřního kalibračního předpisu. Odpadne vám tak označování doby platnosti dalším štítkem.
 • Provádění záručních i pozáručních oprav. Pokud se jedná o námi dodávané přístroje, nahrazujeme poškozené součástky originálními díly od výrobce. Stejně tak vadné pojistky nahrazujeme pouze originálními, které výrazně snižují možnost poškození přístroje při neočekávaném zkratu.
 • Posouzení, zda měřidlo po kalibraci vyhovuje parametrům určeným výrobcem přístroje.
 • Zajištění kalibrací i mimo rozsah činnosti naší laboratoře, a to u externích akreditovaných laboratoří.
 • Poradenství v metrologii.
 • Věrnostní slevu pro zákazníky při opakovaných kalibracích. 
   

Rozsah kalibrace měřidel:

Kalibrátor revizních přístrojů FLUKE 5320A.
Každý rok je kalibrován u ČMI s návazností na jejich etalony podle zákona o metrologii.
Fluke 5320a

 

Zdroj nízkého odporu pro měření přechodových odporů:
100 mΩ  až 10 kΩ , test. napětí 0 až 50 V AC RMS + DC, test. proud 0 až 400 mA AC RMS + DC

Zdroj vysokého odporu pro měření izolačních odporů:
10 kΩ až 10 GΩ, test. napětí 0 až 1500 V DC špičkové, test. proud 0 až 9,9 mA DC

Zdroj odporu pro měření zemního spojení:
25 mΩ až 1,8 kΩ, test. napětí 0 až 50 V AC RMS + DC,  test. proud 0 až 40 A AC RMS + DC

Zdroj unikajícího proudu pro všechny metody měření:
0,1 mA až 30 mA AC + DC RMS, test. napětí 10 až 250 V AC RMS + DC

Testy všech typů proudových ochran RCD, dotykové napětí 250 V AC:
doba vybavení 10 ms až 5000 ms, vybavovací proud 3 mA až 3000 mA

 
Multifunkční kalibrátor Meatest M-130 pro multimetry, zdroje apod.
Každý rok je kalibrován u ČMI s návazností na jejich etalony podle zákona o metrologii.

Meatest M-130_250x77

 

Zdroj stejnosměrného a střídavého napětí:
10 µV až 1000 V AC RMS + DC, (40 Hz – 20 kHz)

Zdroj stejnosměrného a střídavého proudu:
1 µA až 10 A AC RMS + DC, (40 Hz – 2 kHz)

Zdroj odporu:
10 Ω až 10 MΩ

Zdroj kapacity:
1 nF až 10 µF

Zdroj střídavého výkonu a energie:
8 VA až 2500 VA, účiník -1 až +1(celkový rozsah napětí 9 V až 250 V, celkový rozsah proudu 90 mA až 10 A, frekvenční rozsah 40 Hz až 400 Hz)

Zdroj frekvence, režim sym, pos, neg:
0,5 Hz až 10 kHz, obdélník symetrický, kladný, záporný(celkový rozsah napětí 1 mV až 10 V, proudová zatížitelnost 0,1 mA až 5 mA)

Zdroj frekvence, režim HSO:
0,5 Hz až 10 MHz, obdélník kladný

Simulace teplotních snímačů:
Odporové snímače Pt, Ni: -200 °C až +850 °C
Termočlánky K, N, R, S, B, J , T, E: -250°C až 1820°C

 
 

Přesný multimetr Agilent 34401A, 6 ½ digit.
Každý rok je kalibrován u ČMI s návazností na jejich etalony podle zákona o metrologii.

34401A_250x129 


Měření stejnosměrného napětí:
0 mV až 1000 V

Měření střídavého napětí:
0 mV až 750 V (3 Hz až 300 kHz)

Měření stejnosměrného proudu:
0 µA až 3 A

Měření střídavého proudu:
0 µA až 3 A (3 Hz až 5 kHz)

Měření odporu 2w, 4w:
0 Ω až 100 MΩ

Měření kontinuity:
0 až 1000 Ω (se zvukovým signálem)

Měření frekvence:
0 až 300 kHz

Druhy kalibrovaných měřidel, interní kalibrace

 • voltmetry, ampérmetry, ohmmetry, wattmetry
 • stolní multimetry (do 5 místného zobrazení)
 • wattmetry digitální
 • sdružené revizní přístroje pro NN rozvody
 • testery elektrických přístrojů
 • měřiče izolačních odporů
 • měřiče zemních odporů
 • měřiče vypínacích časů RCD
 • měřiče proudových chráničů
 • měřiče impedancí smyčky a sítě
 • měřiče unikajících proudů
 • teplota-elektrická kalibrace vstupu multimetrů pro termočlánek typu K -200°C až 1000°C
 • teplota-elektrická kalibrace vstupů měřidel teplotních snímačů PT 385 a 392 -200°C až 645°C
   

Přístroje na kalibraci zasílejte na adresu firmy: MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4. Přiložte průvodní dopis s žádostí o kalibraci a s případným upřesněním rozsahu kalibrace. Pokud vyžadujete kalibraci akreditovanou (dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), uveďte to v objednávce. 

Pokud nebude přístroj vyhovovat kalibračním mezím, bude jeho stav posouzen technikem. Případná oprava nebo dostavení, které by již mělo být účtováno, bude s Vámi konzultováno a po odsouhlasení provedeno. V případě potřeby výměny baterií nebo přepálených pojistek tak bude učiněno bez předchozího upozornění.


Vedoucí kalibrační laboratoře: Jan Ševčík, tel. 225 282 717, e-mail: kalibrace@micronix.cz

Kalibrační technik: Lukáš Hrabý, tel. 225 282 736, e-mail: hraby@micronix.cz

Oddělení měřicí techniky: tel. 225 282 703

Vedoucí oddělení měřicí techniky: tel. 225 282 722